Avís

Els terminis per a presentar al·legacions són els indicats en l'anunci de cada expedient, publicat en els butlletins oficials

Energies renovables: castelló

« Ves enrere

MONTFORTE DEL CID. Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, ocupació de vies pecuàries i la declaració d'utilitat pública, en concret, corresponents a una central fotovoltaica denominada «PSF Monforte 1» i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència màxima total dels mòduls fotovoltaics (pic): 49,99914 MW, potència nominal dels inversors: 43,56 MW i capacitat d'accés concedida: 37,226 MW, a situar en el terme municipal de Monforte del Cid (Alacant), sotmesa a avaluació d'impacte ambiental ordinària. Expedient ATALFE/2020/98

MONTFORTE DEL CID. Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, ocupació de vies pecuàries i la declaració d'utilitat pública, en concret, corresponents a una central fotovoltaica denominada «PSF Monforte 1» i la seua infraestructura d'evacuació, amb potència màxima total dels mòduls fotovoltaics (pic): 49,99914 MW, potència nominal dels inversors: 43,56 MW i capacitat d'accés concedida: 37,226 MW, a situar en el terme municipal de Monforte del Cid (Alacant), sotmesa a avaluació d'impacte ambiental ordinària. Expedient ATALFE/2020/98