Energies renovables: Alacant

Ves enrere XIXONA. Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, ocupació de vies pecuàries, i la declaració d'utilitat pública, en concret, corresponents a una central fotovoltaica denominada « Planta Fotovoltaica Elawan Xixona II » i la seua...

XIXONA. Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, ocupació de vies pecuàries, i la declaració d'utilitat pública, en concret, corresponents a una central fotovoltaica denominada « Planta Fotovoltaica Elawan Xixona II » i la seua...