Energies renovables: Alacant

Ves enrere MONTFORTE DEL CID. Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, ocupació de vies pecuàries i la declaració d'utilitat pública, en concret, corresponents a una central fotovoltaica denominada «PSF Monforte 1» i la seua infraestructura...

MONTFORTE DEL CID. Anunci pel qual se sotmeten a informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, ocupació de vies pecuàries i la declaració d'utilitat pública, en concret, corresponents a una central fotovoltaica denominada «PSF Monforte 1» i la seua infraestructura...