Avís

Els terminis per a presentar al·legacions són els indicats en l'anunci de cada expedient, publicat en els butlletins oficials

Energies renovables: Alacant

« Ves enrere

Informació Pública de la sol·licitut d´autorització d´implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització de construcció i declaració d´utilitat pública, corresponent a una central fotovoltaica denominada com PHINOS I i la seua infraestructura d´evacuació con potència a instal·lar 3,750kW, situada en el terme municipal de Pinoso (Alicante)

Informació Pública de la sol·licitut d´autorització d´implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia, autorització de construcció i declaració d´utilitat pública, corresponent a una central fotovoltaica denominada com PHINOS I i la seua infraestructura d´evacuació con potència a instal·lar 3,750kW, situada en el terme municipal de Pinoso (Alicante)

Expedient ATALFE/2020/38