Energies renovables: Alacant

Ves enrere ALACANT. Anunci pel qual se sotmeten a nova informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, AAP, i AAC corresponents a la infraestructura d'evacuació d'ús exclusiu d'una central fotovoltaica denominada «ISF DESAENER 5MW» i infraestructura d'evacuació, amb potència 4,9896 MW, a Alacant. Expedient ATALFE/2020/34.

ALACANT. Anunci pel qual se sotmeten a nova informació pública les sol·licituds d'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, AAP, i AAC corresponents a la infraestructura d'evacuació d'ús exclusiu d'una central fotovoltaica denominada «ISF DESAENER 5MW» i infraestructura d'evacuació, amb potència 4,9896 MW, a Alacant. Expedient ATALFE/2020/34.