Avís

Els terminis per a presentar al·legacions són els indicats en l'anunci de cada expedient, publicat en els butlletins oficials

Informació Pública

Alacant

Informació pública de la sol·licitud d’autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia i autorització de construcció, corresponent a una central fotovoltaica denominada FV SALADAS 5 i la seua...

Informació pública de la sol·licitud d’autorització d'implantació en sòl no urbanitzable, autorització administrativa prèvia i autorització de construcció,...

Información pública de la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración en concreto de utilidad pública, para la modificación de un a línea eléctrica aéreo-subterránea a 20 kV....

Información pública de la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración en concreto de utilidad...

Sol·licitud AAP, de construcció i DUP, con DIA, corresponent a PF “LA ENCINA”, incloent-hi infraestructura evacuació, ubicada en el Paratge "La Encina", TM de Villena, Alacant

Sol·licitud AAP, de construcció i DUP, con DIA, corresponent a PF “LA ENCINA”, incloent-hi infraestructura evacuació, ubicada en el Paratge "La Encina", TM de Villena, Alacant

Mostrant 1 - 20 de 57 resultats
Articles per pàgina 20
de 3