Novetats

Ves enrere Resolució de 14 de desembre de 2022, per la qual es resol la concessió de les subvencions previstes en la Resolució de 2 d'agost de 2022 per la qual es convoquen ajudes destinades a l'establiment d'incentius a la reducció de la jornada laboral a quatre dies o trenta-dos hores setmanals i a la millora de la productivitat en les empreses amb centres de treball situats a la CV, per a l'exercici 2022.

Resolució de 14 de desembre de 2022, per la qual es resol la concessió de les subvencions previstes en la Resolució de 2 d'agost de 2022 per la qual es convoquen ajudes destinades a l'establiment d'incentius a la reducció de la jornada laboral a quatre dies o trenta-dos hores setmanals i a la millora de la productivitat en les empreses amb centres de treball situats a la CV, per a l'exercici 2022.

Resolució de 14 de desembre de 2022, de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es resol la concessió de les subvencions previstes en la Resolució de 2 d'agost de 2022, de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es convoquen ajudes destinades a l'establiment d'incentius a la reducció de la jornada laboral a quatre dies o trenta-dos hores setmanals i a la millora de la productivitat en les empreses amb centres de treball situats a la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2022.