Unió Europea

Bandera Unió Europea

 

Oficines de Registre d'Actes d'Eleccions Sindicals


Oficina Pública Autonòmica de la Comunitat Valenciana

Esta Oficina NO registra preavisos ni actes.
Dades de contacte:

Oficina Pública Provincial de València

Competència: Registre de preavisos i actes d'eleccions en centres de treball situats a la província de València.
Dades de contacte:

Oficina Pública Provincial d'Alacant

Competència: Registre de preavisos i actes d'eleccions en centres de treball situats a la província d'Alacant.
Dades de contacte:

Oficina Pública Provincial de Castelló

Competència: Registre de preavisos i actes d'eleccions en centres de treball situats a la província de Castelló.
Dades de contacte: