Horari de servicis web

Este servici web està disponible les 24 hores del dia, set dies a la setmana (24x7), excepte:

  • Interrupcions previstes del servici per motius de manteniment. Els avisos d'aturades de servici es publiquen en la secció de Novetats del Portal Tributari.
  • A més, totes les nits es pararà el servici de 04:00 a 04:15

Els horaris que es mostren es referixen a l'hora peninsular d'Espanya.