Qüestions tècnques - Preguntes freqüents

Quin programari necessite tindre instal·lat en el PC per a usar el sistema E-Smac?

  • Adobe Acrobat Reader 5 o superior.
  • Microsoft Internet Explorer 5.5 o superior.
  • CAPICOM instalado.

 

Necessite disposar de Firma Digital per a accedir al Sistema E-Smac?

Sí. Cal disposar del Certificat Digital de la Generalitat.

Com s'obté el Certificat Digital de la Generalitat ?

Per a obtindre el certificat de la Generalitat Valenciana per a usar-lo en SMAC, s'’haurà de sol·licitar en un dels Punts de Registre d’'Usuari existents a la Comunitat i que poden ser consultats en:

http://www.accv.es/va/ciutadans/punts-de-registre-dusuari/

Quina versió d'Acrobat Reader i quina configuració necessite per al correcte funcionament de l'aplicació E-Smac En Línia?

Se recomana utilitzar la versió 5 o superior. .

Perquè el pdf del formulari s’òbriga en el navegador cal habilitar en:

  • Edición --> Preferencias --> Opciones (Edit-> Preferences-> Options)
  • L’'opció:"Mostrar PDF en explorador"(Display PDF in browser)

Per a la correcta impressió de les còpies necessàries cal tindre habilitada en:

  • Archivo --> Imprimir --> Copias y Ajustes (File-> Print-> Copies and Adjustments)
  • Com a mínim l'’opció:"Ajustar páginas grandes a página"(Shrink oversized pages to paper size)

Què és un document PDF?

PDF es un acrònim per a "Portable Document Format –- Formato de documento portable". PDF és un format de fitxer que permet visualitzar i imprimir un fitxer exactament com es dissenyà, sense necessitat de tindre l'’aplicació o les fonts usades per a crear el fitxer.

Com s'instal·la l'Acrobat Reader?

La instalación es automática, pero le recomendamos que desinstale versiones anteriores de Acrobat Reader antes de proceder con la nueva instalación. Recuerde que puede descargar el software desde:

http://www.adobe.es/products/acrobat/readstep.html

 

Què he fer quan el navegador queda "encallat"?

 Convé tancar el navegador u tornar iniciar el procés.

Què faig si en imprimir el model no es llig bé el text?

Això sol deure’'s a l'’Acrobat Reader, que per algun motiu s’'ha desconfigurat. El que podeu fer és reiniciar el vostre PC.

Apareix l'error "Clase no registrada"

Si apareix l'error "Clase no registrada", "ClassFactory no pot subministrar a la clase..." o "Access violation àt address...". Necessitarà instal·lar CAPICOM. Per a instal·lar-ho vaja a la pàgina web https://www.sede.fnmt.gob.es/descargas/descarga-software i trie el "Instalable per a 32 bits" o el "Instalable per a 64 bits" depenent de si el seu Sistema Operatiu és de 32 o de 64 bits.