Ajuda

Requisits d'utilització

Certificat de Firma Electrònica

Per a ser usuari del sistema és requisit imprescindible disposar d'un dels següents certificats de Firma Electrònica:

  • Certificat digital expedit per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana).
  • Certificat digital expedit per l'ACÍ (Autoritat de Certificació de l'Advocacia).

El certificat digital de firma electrònica expedit per l'ACCV pot obtindre's en qualsevol Punt de Registre d'Usuari (PRU) que existixen en la Comunitat, el directori de la qual figura en el següent enllaç de la Generalitat Valenciana:

 http://www.accv.es/va/ciutadans/punts-de-registre-dusuari/

Especificacions Tècniques:

  • Sistema Operatiu: Windows 98 ó superior
  • Navegador: Microsoft Internet Explorer 5.5 ó superior
  • Adobe Acrobat Reader: Versió 5 ó superior
  • Pc: Pentium 333 ó superior. Mínim 64 Mb de RAM
  • Velocitat de connexió a internet: Mínim 33 Kbps