Accés

SMAC. Permet:

 • Obtindre citació consecutiva per a les demandes presentades conjuntament.
 • Comprovar l'oportunitat de la data de citació.
 • Gravar i modificar la demanda totes les vegades que es necessite, independentment del moment de la presentació telemàtica.
 • Elegir el municipi on es vaja a celebrar l'acte de conciliació.
 • Presentació en els Registres SMAC d'Alacant, Castelló i València.
 • Inclou editor de text amb format, taules, etc.
 • Permet generar un esborrany de la demanda abans de la seua presentació.
 • Facilita la creació de demandes-tipus adaptables a cada cas.

Versió 2.2. Novetats:

 • Nombre il·limitat de demandants i demandats.
 • Incorporació de nou model de demanda d'acomiadament i liquidació.
 • Possibilitat de copiar dades entre demandes del mateix model o de models distints.
 • Més usabilitat i capacitat d'edició en els quadros de text lliure: sol·licitud, al·legacions, etc.
 • Importació de demandes de versions anteriors de l'aplicació.
 • Nova utilitat de configuració que permet detectar si el sistema complix els requisits de l'aplicació, facilitant la instal·lació del programari necessari i permetent la configuració d'Internet amb equips amb autenticació per mitjà d'un servidor intermediari.
 • Millora en la cerca de demandes des del panell de control.

Versió 2.3. Novembre de 2015. Novetats:

 • Reconeixement de nous certificats de l'ACCV i el de l'Advocacia.
 • Solucionat problema amb Acrobar Reader DC a l'imprimir l'acte.

Versió 2.4. Novembre de 2015. Novetats:

 • Correcció de l'entrada de dades dels apartats Fets i Sol·licita per pèrdua del format del text.

Versió 2.5. 7 de Setembre de 2016. Novetats:

 • Solucionat problema amb la província de presentació.

 Descarrega el software

 Instal·lació:
Instal·lar la nova versió en la mateixa carpeta on es trobava la versió anterior sense desinstal·lar la que ja té (per a conservar els formularis que ja tinga enviats), assegurant-se de que té permisos d'administrador i de que es troba completament tancada.
Atenció: En cas de canvi de Sistema Operatiu o desinstal·lació de l'aplicació és recomanable que es faça una còpia de seguretat dels directoris Demandes, Enviados, Enviados_pendientes, PDF i Pendientes, de l'aplicació eSMAC que es troba en "C:\Program Files (x86)\SMAC" o "C:\Archivos de Programas\SMAC".