Novetats

Concessió de les ajudes Avalem Artesania

Resolució de concessió de les ajudes Avalem Artesania. Suport a pimes artesanes (CMAPY4).

Programa de modernització del comerç: fons tecnològics

Resolució de 14 de juliol de 2023, de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum, per la qual es convoquen subvencions en l'exercici 2023, destinades al Programa de modernització del...

Concessió d'ajudes a fires comercials locals

Resolució de concessió d'ajudes per al suport a entitats locals per a la celebració de fires comercials de caràcter local (CMPFER).

Concessió d'ajudes "Emprenen Comerç"

Resolució de concessió de les ajudes Emprenen Comerç. Suport a les pimes comercials (CMIAPY).