Tràmits de la Conselleria

Tràmits de la Conselleria

A continuació es llisten, a partir de la Guía Prop, els tràmits de la Conselleria classificats per diversos aspectes.

Cada fitxa de tràmit conté la següent informació:

 • Accés directe a la tramitació electrònica
 • L'objecte o la finalitat del tràmit.
 • Qui pot accedir al mateix, és a dir a qui es dirigix iquals són els requisits que han de complir-se.
 • Quantia i pagament de taxes i drets, així com dels havers en què considtixen subvencions, ajudes, beques i premis.
 • On ha de dirigir-se l'interessat per a realitzar els tràmits.
 • Quina és la documentació que ha de presentar-se i accés als models existents si és el cas.
 • Termini de presentació.
 • Tràmits que seguirà l'Administració.
 • Sancions que puguen derivar-se de l'incompliment de les obligacions de l'interessat.
 • Altres aspectes importants dels tràmits
 • Fonts jurídiques i/o documentals que donen cobertura al tràmit.

TRAMITS DE LA CONSELLERIA

Per matèria

Ajudes i subvencions