Taxes

Taxes

Normalment el pagament de les taxes està integrat en el procés de tramitació telemàtica dels procediments. Quan paguem les taxes des del propi tràmit telemàtic únicament cal seguir les instruccions que se'ns van indicant..

En  tot cas, també és possible generar i pagar de taxes de manera independent mitjançant els següents passos:

1º SELECCIÓ DEL FORMULARI DE PAGAMENT DE LA TAXA.

En primer lloc ha de seleccionar el concret formulari de taxa que correspon al tràmit que pretén realitzar d'entre les oferides en el següent enllaç:

2n. EMPLENAMENT DEL FORMULARI

Ha d'emplenar el formulari amb les dades que se sol·liciten i una vegada emplenat, prémer el botó “Acceptar”.

3a GENERAR L'AUTOLIQUIDACIÓ

Una vegada premut el botó "Acceptar" del pas anterior, passarem a una pantalla amb dos passos successius:

  • Pas 1 (Obligatori) - Obtindre l'autoliquidació
  • Pas 2 : (Opcional) - Pagament telemàtic

Premem "Imprimir" en el pas 1 per a obtindre l'autoliquidació. Així es genera el corresponent model 046 emplenat en format pdf amb el seu codi de barres. És necessari comprovar que els exemplars del model 046 que l'ordinador ha generat porten impresos en l'apartat "Número de Liquidació" un codi de barres i una numeració. Només amb aqueixa informació les entitats bancàries col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament.

4t PAGAMENT

Una vegada tenim l'autoliquidació generada podem realitzar el seu pagament de dues formes

  • A) PAGAMENT TELEMÀTIC En la mateixa pantalla des d'on hem generat l'autoliquidació, s'activarà a continuació el Pas 2 - Pagament telemàtic, que permet realitzar directament el pagament telemàtic de les taxes i en el qual cal seleccionar en primer lloc un dels següents MÈTODES DE PAGAMENT:
    • Càrrec en compte (Accés amb certificat). Si posseeix certificat digital, podrà pagar a través del seu compte bancari si és de les entitats col·laboradores que allí s'indiquen.
    • Pagament amb targeta (Accés sense certificat). Podrà pagar mitjançant targeta de crèdit o dèbit, Visa, MasterCard o 6000 de qualsevol entitat. Qualsevol dels mètodes permetran generar un justificant del pagament que ha de ser conservat per la persona que ha realitzat el pagament, i presentat en moltes ocasions en algun pas de la tramitació.

En el cas que no funcione el botó de pagament telemàtic, es pot accedir directament plataforma de pagament de l'Agència Tributària Valenciana (ATV) i emplenar les dades de l'autoliquidació a partir del model per a accedir al pagament telemàtic.

  • B) PRESENCIALUna vegada obtingut el citat model 046, ha d'imprimir-se i acudir amb ell a una de les entitats bancàries col·laboradores de la Generalitat Valenciana per a realitzar allí el seu pagament i obtindre així el justificant o rebut d'abonament de la taxa.

5é JUSTIFICANT DE PAGAMENT

Guarde i conserve el justificant de pagament emés pel seu banc o per la plataforma de pagaments perquè pot ser-li requerit durant la tramitació. 

MÉS INFORMACIÓ

CONTACTE PER A DUBTES I INCIDÈNCIES SOBRE PAGAMENT DE TAXES