Preguntes i respostes freqüents

Nota informativa sobre Expedients de Regulació d'Ocupació per força major per causa de rebrot.

Treball

Nota informativa sobre Expedients de Regulació d'Ocupació per força major per causa de rebrot.

Nota informativa sobre Expedients de Regulació d'Ocupació per força major per causa de rebrot.

(D.A. 1a del RD-llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial).