Preguntes i respostes freqüents

« Ves enrere

COVID-19: Preguntes i respostes freqüents sobre indústria i energia (FAQ)

Indústria i I+D+i

COVID-19: Preguntes i respostes freqüents sobre indústria i energia (FAQ)

(Actualització 31/03/2020)

PREGUNTES

----------------
Si necessita més informació pot adreçar-se a:

• Tel. 900 353 135
-----------------

RESPOSTES

76. No he pogut fer la inspecció periòdica obligatòria d'instal·lacions de seguretat. Em sancionaran?

Situació 1. Persona propietària d'una empresa qualsevol, comerç, hostaleria, indústria, serveis... "Hauria de revisar les calderes (o la instal·lació que siga, ascensors, climatització, contra incendis...) i no podrà vindre el tècnic perquè no tenim obert o perquè no hi ha personal de manteniment o d'inspecció i em passarà el termini".


Tranquil·litat. No s'iniciaran expedients sancionadors per aquesta causa. En els casos en què la reglamentació aplicable a productes i instal·lacions industrials establisca l'obligació de sotmetre'ls a inspeccions periòdiques obligatòries, de conformitat amb la disposició addicional 3a del Reial decret 463/2020, de 14 de març, els terminis que imposa l'administració per a efectuar aquestes actuacions queden suspesos, mentre estiga decretat l'estat d'alarma.

Es recomana que romanguen atents als canvis de la situació actual de l'estat d'alarma que permeten reprendre els terminis suspesos o aquells que es decidiren aplicar, obligant-lo al seu compliment.

•Situació 2. Ídem, però l'interessat és un organisme de control o un instal·lador
La mateixa resposta però recomanar que estiguen molt atents a l'aixecament de l'estat d'alerta perquè molt probablement en aqueix moment es restableix el comptador de terminis i per tant hagen de complir immediatament.

77. Lectura de comptadors. Càrrecs per no haver pogut fer la lectura.

"Em cobraran molt més del que em tocaria aquest mes per no (...) efectuar la lectura real?"

 • Gas: pot ser que es faça una estimació, però no és preocupant, a ningú se li cobrarà més del que consumisca o li corresponga.
 • Electricitat: està automatitzat, així que no es preocupen, serà lectura real.
 • Aigua: ho gestiona el seu ajuntament. Es poden dirigir a ell, però segurament ocurrirà el mateix que amb el gas, estimació a la baixa.

78. Accidents: seguretat industrial, mines

Actuar com és habitual:

 • Dirigir-se a emergències.
 • Autoritat laboral minera, dirigir-se als caps de servei territorials en funció de la província. Dades en la web.

79. S'ha anat la llum:

 • Donar telèfon de la distribuïdora.

80. Expedients pendents de connexió elèctrica de caràcter urgent

"Estic pendent que em donen la connexió de la llum"; "Estic esperant que Iberdrola em done d'alta la llum per a poder obrir"; "Aquesta tramitant-se un permís d'accés i connexió"; "Estic pendent d'autorització del servei territorial (o de la DG) per a disposar d'electricitat".

La seua pregunta es remetrà a la Conselleria de Economia. Li contestaran al correu electrònic o es posaran en contacte amb vosté.

81. Es resoldran les avaries?

Sí, tranquil·litzat. Totes les distribuïdores d'energia tenen el seu pla d'acció i contingències per a atendre els serveis de manteniment, avaries i uns altres.

82. Estan obligats a obrir els establiments d'atenció al públic de les empreses energètiques (gas, electricitat)

No, però continuaran atenent pels canals telefònics i internet habituals que trobarà en la seua factura per a consultes sobre aquesta, canvi de contracte i les seues condicions, i la resta de qüestions comercials d'interés per a les persones consumidores.

A més els serveis tècnics i d'avaries per a reparació i manteniment de la xarxa (que no tenen botigues comercials) que puguen afectar el servei, continuaran disponibles com habitualment i, igualment, podrà contactar pels canals que també apareixen en la factura.

83. Trasllat d'elements radioactius, fonts segellades SITUACIONS MOLT PUNTUALS I ESPECÍFIQUES PERÒ URGENTS

La seua pregunta es remetrà a la Conselleria de Economia. Li contestaran al correu electrònic o es posaran en contacte amb vosté.

84. Convocatòries d'ajudes i subvencions : resposta a requeriments de documentació amb termini

Conforme a la normativa de declaració de l'estat d'alarma, tots els terminis administratius estan suspesos des de l'entrada en vigor d'aquest, el 14 de març de 2020. Per tant, si ha rebut un requeriment de documentació abans d'aquesta data, el termini de 10 dies que se li va atorgar per a la seua aportació està en aquest moment suspés i no està avançant. El còmput dels terminis es reprendrà a partir que s'alce l'estat d'alarma, en principi previst a partir del 12 d'abril, sense perjudici que es puga produir una nova pròrroga. Si per exemple la seua empresa va accedir en la seu electrònica al requeriment de documentació el 9 de març, s'han consumit 4 dies dels 10 concedits per a aportar la documentació (10, 11, 12 i 13 de març) i si el termini es reprén el 13 d'abril, en principi tindran fins al 18 d'abril, a les 23.59 hores, (6 dies restants dels 10 concedits) per a aportar a la seu electrònica la documentació requerida.

No obstant l'anterior, el tràmit electrònic d'aportació de documentació a un expedient de subvencions obert està funcionant en tot moment i s'admetrà tota l'aportada durant el període de suspensió de terminis. A més, s'atendran totes les situacions de retard en la presentació de la documentació requerida que estiguen degudament justificades.

Advertiment: les respostes oferides no són interpretacions jurídiques vinculants per a l'administració.

85. Renunciar a sol·licituds

• Es pot renunciar sense perjudici o cap conseqüència negativa per a l'interessat.

86. Necessite aclarir dubtes sobre la convocatòria de subvencions a pimes industrials de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, com puc contactar?

Enviant un correu electrònic a dgie_convocatorias@gva.es. Rebrà la seua resposta el més prompte possible.

87. Obligacions que han de complir en termini: se m'allargarà el termini de...?

He vist en el RD la suspensió de terminis administratius però no sé si afecta només l'administració o a l'administrat, és a dir, tinc un termini per a esmenar, o per a presentar documentació o per a..., es postposa?"

Sí, Conforme a la normativa de declaració de l'estat d'alarma, tots els terminis administratius estan suspesos des de l'entrada en vigor d'aquest, el 14 de març de 2020. Per tant, si ha rebut un requeriment de documentació abans d'aquesta data, el termini de 10 dies que se li va atorgar per a la seua aportació està en aquest moment suspés i no està avançant. El còmput dels terminis es reprendrà a partir que s'alce l'estat d'alarma, en principi previst a partir del 12 d'abril, sense perjudici que es puga produir una nova pròrroga. Si per exemple la seua empresa va accedir en la seu electrònica al requeriment de documentació el 9 de març, s'han consumit 4 dies dels 10 concedits per a aportar la documentació (10, 11, 12 i 13 de març), i si el termini es reprén el 13 d'abril, en principi tindran fins al 18 d'abril, a les 23.59 hores, (6 dies restants dels 10 concedits) per a aportar a través de la seu electrònica la documentació requerida.

No obstant l'anterior, el tràmit electrònic d'aportació de documentació a un expedient de subvencions obert està funcionant en tot moment i s'admetrà tota documentació aportada durant el període de suspensió de terminis.
Es recomana que romanguen atents als canvis de la situació actual de l'estat d'alarma que permeten reprendre els terminis suspesos o aquells que es decidiren aplicar, obligant-lo al seu compliment.

Advertiment: Les respostes oferides no són interpretacions jurídiques vinculants per a l'administració.

88. Se li reclamarà quan es restablisca el servei habitual...?

No, no es tornaran a requerir documentació ja requerida. Conforme a la normativa de declaració de l'estat d'alarma, tots els terminis administratius estan suspesos des de l'entrada en vigor d'aquest, el 14 de març de 2020.
Per tant, si ha rebut un requeriment de documentació abans d'aquesta data, el termini de 10 dies que se li va atorgar per a la seua aportació està en aquest moment suspés i no està avançant. El còmput dels terminis es reprendrà a partir que s'alce l'estat d'alarma, en principi previst a partir del 12 d'abril, sense perjudici que es puga produir una nova pròrroga. Si, per exemple, la seua empresa va accedir en la seu electrònica al requeriment de documentació el 9 de març, s'han consumit 4 dies dels 10 concedits per a aportar la documentació (10, 11, 12 i 13 de març), i si el termini es reprén el 13 d'abril, en principi tindran fins al 18 d'abril, a les 23.59 hores, (6 dies restants dels 10 concedits) per a aportar mitjançant la seu electrònica la documentació requerida.

No obstant l'anterior, el tràmit electrònic d'aportació de documentació a un expedient de subvencions obert està funcionant en tot moment i s'admetrà tota documentació aportada durant el període de suspensió de terminis.

Advertiment: les respostes oferides no són interpretacions jurídiques vinculants per a l'administració.

89. Què faig si tenim una persona afectada per coronavirus en la cadena de producció, oficines, o alguna persona que haguera estat en contacte amb persones afectades?

Aquest telèfon no està per a resoldre dubtes sanitaris. Pose's en contacte amb Salut Pública, a través del número 900 300 555.

90. Hi haurà suport econòmic per a l'impacte en les vendes no realitzades per parades en la cadena de producció?

El Consell està arbitrant mesures especials per al possible impacte econòmic derivat d'aquesta situació. Deixar l'adreça electrònica per a facilitar informació quan es dispose d'ella.

91. Hi haurà suport econòmic per a l'impacte en les vendes no realitzades per no poder prestar activitat comercial?

El Consell està arbitrant mesures especials per al possible impacte econòmic derivat d'aquesta situació. Deixar l'adreça electrònica per a facilitar informació quan es dispose d'ella.

92. Vull oferir la meua capacitat productiva de productes d'extrema necessitat. Vull oferir la meua capacitat productiva ociosa

Preguntes bàsiques per a discriminar la seua mínima validesa i dirigir un correu electrònic a dgie@gva.es

93. Necessite accedir a una instal·lació i no se'm permet, a qui em dirigisc per a obtindre permís? (Això s'aplica a instal·lacions químiques i magatzems de productes, entre altres)

Presente qualsevol document que acredite la raó del seu accés i qui és vosté, una fulla de treball, una comanda, qualsevol documentació que identifique la seua relació amb l'empresa i la policia li permetrà accedir.

De no ser així, contacte telefònicament amb el 638 047 883 María Dolores Tarrazona.

Preguntes per a discriminar si hi ha raons de seguretat industrial que aconsellen o exigisquen l'accés.

 • Quin tipus d'instal·lació és a la qual necessita accedir?
 • A quina empresa pertany?
 • Dades de contacte.
 • Raó de la necessitat d'accés, què necessita fer? Com és el perill?

94. Puc passar la ITV?

No. En el Reial decret 463/2020 que decreta l'estat d'alarma no es considera el servei ITV com a essencial, per la qual cosa les estacions han de mantindre's tancades per a evitar la propagació del COVID-19, mentre dure està situació.
Es recomana que romanguen atents als canvis de la situació actual de l'estat d'alarma que permeten reprendre els terminis suspesos o aquells que es decidiren aplicar, obligant-lo al seu compliment.

95. Em multaran si no tinc la ITV passada?

No. La disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020 que decreta l'estat d'alarma suspén els terminis administratius, per la qual cosa no hi ha infracció per a qui necessitant desplaçar-se, ho faça en un vehicle que no tinga passada la ITV durant el termini de vigència de l'esmentat RD.

Es recomana que romanguen atents als canvis de la situació actual de l'estat d'alarma que permeten reprendre els terminis suspesos o aquells que es decidiren aplicar, obligant-lo al seu compliment.

96. Els tallers de reparació de vehicles poden obrir?

Sí, l'Ordre TMA/259/2020, de 19 de març, per la qual es dicten instruccions sobre transport per carretera, estableix en el seu article 2 que es permet l'obertura de tallers de reparació i manteniment de vehicles de motor, així com els establiments d'activitats connexes de venda de peces i accessoris amb venda directa als tallers de reparació, però sense obertura al públic general.

Per això, els tallers de reparació de vehicles poden romandre oberts, si bé no podran desenvolupar ni activitats de restauració o cafeteria (en el cas que les 
tingueren), ni comerç de béns al detall que no es consideren essencials.
Així mateix, si resultara imprescindible reparar el vehicle avariat o portar-lo a un taller de reparació, estarien justificats els desplaçaments pels serveis dels tallers de reparació.

En tot moment s'atendran les indicacions de les autoritats sanitàries i laborals.

97. Els concessionaris de vehicles han d'estar tancats?

Sí, el Reial decret 463/2020 que decreta l'estat d'alarma no els considera un servei essencial.

98. Si tinc un accident en un desplaçament amb el meu vehicle, me'l cobrirà la pòlissa de l'assegurança?

Sí, les cobertures segueixen igual. HA SIGUT UNA FAULA. Segons UNESPA (associació empresarial de l'assegurança): "D'altra banda, des de UNESPA es reitera que la declaració de l'estat d'alarma no modifica les proteccions que ofereix l'assegurança de l'automòbil, tant en la seua modalitat d'assegurança a tercers com en la resta de garanties. Aquesta declaració institucional es realitza arran de l'aparició d'algunes informacions incorrectes en mitjans de comunicació i xarxes socials en les quals es qüestionava la continuïtat de la protecció".

99. Sóc un autònom que em dedique a les instal·lacions elèctriques. Dispose de tres vehicles. Puc continuar fent el meu treball a domicili? He de tindre un permís per a realitzar qualsevol treball o només els considerats com a urgents?

Les empreses de serveis, i entre elles les regulades per la normativa de seguretat industrial (electricistes, instal·ladors de gas, calefacció, climatització, etc.) no es troben inclosos en les limitacions de l'article 10 del RD 463/2020, per la qual cosa poden continuar prestant els seus serveis.

Serà necessari aportar evidències que justifiquen els desplaçaments per a fer el treball.
 Així mateix, s'atendran les indicacions del Ministeri de Sanitat i de l'autoritat laboral per a garantir la seguretat de les persones treballadores i clients.

100. Una empresa instal·ladora/mantenidora habilitada (instal·lacions elèctriques de baixa tensió, alta tensió, gas, calefacció, climatització, ascensors, calderes, equips a pressió, productes petrolífers líquids).
Puc continuar fent el meu treball?, i a domicili? He de tindre un permís per a fer qualsevol treball o només els considerats com a urgents?

Les empreses de serveis, i entre elles les regulades per la normativa de seguretat industrial, no es troben inclosos en les limitacions de l'article 10 del RD 463/2020, per la qual cosa podrien continuar prestant els seus serveis.

No obstant això, com estos serveis exigiran un desplaçament i, al mateix temps, suposen una activitat comercial, només estan permesos els que afecten "productes de primera necessitat" o subvinguen a situacions "de força major o situació de necessitat" (articles 7.1.a) i 7.1.g) i servisquen per a la normal recepció de béns "de primera necessitat" (article
10): subministraments de gas, aigua, electricitat, telecomunicacions, o per a garantir l'habitabilitat dels habitatges.

Quedarien, per tant, suspeses les activitats menors de multiassistència oferides per les empreses d'assegurances amb caràcter accessori i que no presenten la naturalesa exposada en el paràgraf anterior. Així mateix, serà necessari aportar evidències que justifiquen els desplaçaments per a fer el treball.

S'atendran, en tot moment, les indicacions del Ministeri de Sanitat i de l'autoritat laboral per a garantir la seguretat de les persones treballadores i clients.

101. Aquests dies em venç la inspecció periòdica de les instal·lacions (centre de transformació, ascensors, depòsits de combustibles...). Estic obligat a passar-la al seu venciment?

En els casos en què la reglamentació aplicable de productes i instal·lacions industrials establisca l'obligació de sotmetre'ls a inspeccions periòdiques obligatòries, de conformitat amb la disposició addicional 3a del Reial decret 463/2020, de 14 de març, els terminis que imposa l'administració per a efectuar aquestes actuacions queden suspesos, en tant estiga decretat l'estat d'alarma.Es recomana que romanguen atents als canvis de la situació actual de l'estat d'alarma que permeten reprendre els terminis suspesos o aquells que es decidiren aplicar, obligant-lo al seu compliment.

Si es tracta d'una inspecció periòdica de gas canalitzat (popularment conegut com a gas de ciutat), la normativa permet que la inspecció periòdica quinquennal (cada 5 anys) puga realitzar-se durant tot l'any natural en què vença l'anterior, no anant de data a data.

102. La normativa vigent m'obliga a subscriure un contracte de manteniment amb empresa habilitada que finalitza aquests dies. He de renovar-ho?

Els titulars d'aquesta mena d'instal·lacions estan obligats a mantindre en vigor el contracte de manteniment mentre mantinguen en funcionament les instal·lacions (p. ex. per a atendre situacions d'emergència). No obstant això, en els casos en els quals el reglament aplicable fixe unes certes operacions de manteniment que hagen de ser realitzades cada cert temps, el termini màxim entre aquestes operacions ha quedat suspés.

Tot això sense perjudici que el titular de la instal·lació manifestara la seua voluntat que aquestes operacions es realitzaren, i en aquest cas el mantenidor hauria de fer-les mentre el contracte es mantinga en vigor.

103. Tinc un contracte de manteniment subscrit amb una empresa habilitada, puc exigir que em facen el manteniment oportú de les meues instal·lacions?

Si com a titular de la instal·lació manifesta la seua voluntat que aquestes operacions es realitzen, el mantenidor haurà de fer-les mentre el contracte es mantinga en vigor.

Per a això, s'atendran, en tot moment, les indicacions del Ministeri de Sanitat i de l'autoritat laboral per a garantir la seguretat de les persones treballadores i clients.

104. Empresa d'ascensors. Estan obligats a passar les revisions per llei. Cada revisió provoca que estiguen en contacte 2-3 persones. Han de passar-les igualment?

En els casos en què la reglamentació aplicable productes i instal·lacions industrials establisca l'obligació de sotmetre'ls a actuacions tècniques de manteniment o inspecció tècnica, de conformitat amb la disposició addicional 3a del Reial decret 463/2020, de 14 de març, els terminis que imposa l'administració per a efectuar aquestes actuacions queden suspesos, en tant estiga en aplicació l'estat d'alarma.

El 18 de març es va obrir un fòrum de debat sobre ascensors en el Ministeri d'Indústria. Si hi haguera alguna novetat, s'informarà puntualment.

Es recomana que romanguen atents als canvis de la situació actual de l'estat d'alarma que permeten reprendre els terminis suspesos o aquells que es decidiren aplicar, obligant-lo al seu compliment.

105. Tinc una empresa que es dedica a rentar cotxes. Mercadona desinfecta els seus camions ací. Puc continuar obert?

Mentre es mantinga decretat l'estat d'alarma el servei a particulars ha de quedar suspés.

No obstant això, el servei a professionals pot prestar-se sempre que siga necessari per a evitar la propagació del COVID-19 mitjançant actuacions de desinfecció i neteja dels vehicles que s'utilitzen per a activitats professionals o de distribució de mercaderies.

I tot això sense perjudici de tot allò que indique l'autoritat sanitària, d'interior i laboral.

106. El Govern d'Espanya ha anunciat alguna línia d'avals per a pimes?

Sí, el 17 de març va anunciar una línia d'avals addicionals per a empreses exportadores i pimes de 2.000 milions d'euros.

Aquesta decisió s'inclou dins del Pla de mesures de protecció social enfront del coronavirus aprovat el 17 de març. És prompte per a saber què es farà a Espanya i dependrà del paquet de mesures econòmiques excepcionals que aprove el Govern amb motiu de la crisi del COVID-19. En breu es publicaren convocatòries i procediments.

107. Puc reduir la potència contractada en la meua factura elèctrica mentre dure l'estat d'alarma?

Sí. Encara que habitualment la potència contractada per a subministrament d'electricitat només pot modificar-se una vegada cada 12 mesos, com a mesura excepcional, i mentre dure l'estat d'alarma, es pot sol·licitar la reducció del canvi de potència contractada, i tornar a pujar-la cada empresa quan en funció de les seues circumstàncies ho considere adequat sense que per a això siga necessari que passe l'esmentat termini.

108. A qui he de sol·licitar-la?

Es pot dirigir a la seua empresa comercialitzadora d'electricitat (la que li ven l'electricitat, i li factura per això tots els mesos) o bé directament a l'empresa distribuïdora (la propietària de la infraestructura elèctrica que permet que li arribe l'electricitat que li ven la comercialitzadora. Les seues dades de contacte també apareixen en la factura mensual), que és la que s'encarregarà d'efectuar les operacions tècniques necessàries per a ajustar la nova potència contractada en els equips de mesura que vosté té instal·lats i amb els quals se li factura mensualment.

Els noms i telèfons de contacte, tant de la comercialitzadora com de la distribuïdora, apareixen en la factura que rep cada mes. Al final d'aquestes preguntes i respostes freqüents s'ha inclòs, per a facilitar la seua identificació, el lloc on habitualment apareix aquesta informació en les factures.

109. Com i què necessite per a sol·licitar-la?

L'ha de sol·licitar la persona (o el seu representant) a nom de qui estiga el contracte de subministrament. Per a això l'empresa elèctrica li demanarà la següent informació:

 • Dades de la persona que signarà el contracte.
 • Adreça exacta del subministrament.
 • Número de CUPS (Codi Unificat de Punt de Subministrament). Identificat en blau en el model de factura.
 • Dades per a domiciliar les factures, si aquesta informació anara a canviar.
 • Potència (o potències) elèctrica actual i nova (o noves). Depenent del tipus de contracte que tinga, pot tindre fins a 6 potències diferents contractades en diversos períodes del dia.

Tinga-ho en compte per a ajustar la potència o potències que més li convinga

110. En quant de temps es farà efectiva la meua petició de reducció de potència?

El canvi de potència contractada des que se sol·licita ha de fer-se en el termini màxim de 5 dies hàbils, encara que si fóra necessari fer adaptacions tècniques en els equips de mesura, podria superar-se aquest termini. Per a concretar el temps efectiu del canvi, consulte amb la seua distribuïdora que l'informarà en funció del tipus de contracte i de la instal·lació que tinga.

111. He de pagar per canviar la potència contractada?

Sí, el canvi de potència contractada (es disminuïsca o s'incremente) té un preu regulat per l'administració que depén de la tensió a la qual es fa el subministrament. Actualment les tarifes són les següents:

 • A aquests preus cal afegir-los l'IVA del 21%.
 • Aquests preus se li cobraran en la següent factura una vegada es realitze el canvi de potència.
 • Aquesta mateixa quantitat, llevat que siga actualitzada, se li cobrarà de nou quan torne a sol·licitar el canvi de potència contractada.

----------

Si necessita més informació pot adreçar-se a:
• Tel. 900 353 135
----------