Novetats

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2021, de redistribució definitiva per sectors dels crèdits assignats estimativament en la convocatòria d'ajudes per a plans d'industrialització desenvolupats per associacions empresarials dels sectors de la Comunitat Valenciana, dins de la quarta fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana 2018-2023.