Novetats

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'1 d'octubre de 2020, per la qual es convoquen ajudes per a la implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques i mesures de mobilitat sostenible al treball, dins del programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (MOVES), amb càrrec al pressupost de l'exercici 2020 (Programa MOVES II-Infraestructura Comunitat Valenciana).