Normativa tramitada

Ves enrere Ordre 7/2015 per la cual es regula la publicitat del Registre Especial de Mediadors d'Assegurances, corredors de Reassegurances i els seus Alts Càrrecs de la Comunitat Valenciana i s'indiquen les dades que seran públics

Ordre 7/2015 per la cual es regula la publicitat del Registre Especial de Mediadors d'Assegurances, corredors de Reassegurances i els seus Alts Càrrecs de la Comunitat Valenciana i s'indiquen les dades que seran públics

  • ORDRE 7/2015, de 14 de maig, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es regula la publicitat del Registre Especial de Mediadors d'Assegurances, Corredors de Reassegurances i els seus Alts Càrrecs de la Comunitat Valenciana i s'indiquen les dades que seran públics. (DOGV núm. 7529 de 20.05.2015)

 

EXPEDIENT DE TRAMITACIÓ

Listado documentos