Normativa tramitada

Ves enrere Ordre 6/2018 de obligació de presentació electrònica de determinats documents i de practicar electrònicament les notificacions de determinats procediments, per als mediadors inscrits en el Registre Especial de Mediadors d'Assegurances, Corredors de Reassegurances i els seus Alts Càrrecs de la Comunitat Valenciana

Ordre 6/2018 de obligació de presentació electrònica de determinats documents i de practicar electrònicament les notificacions de determinats procediments, per als mediadors inscrits en el Registre Especial de Mediadors d'Assegurances, Corredors de Reassegurances i els seus Alts Càrrecs de la Comunitat Valenciana

ORDRE 6/2018, de 24 d'abril, de 2018, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableix l'obligació de la presentació electrònica de determinats documents i l'obligació de practicar electrònicament les notificacions de determinats procediments, per als mediadors inscrits en el Registre Especial de Mediadors d'Assegurances, Corredors de Reassegurances i els seus Alts Càrrecs de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8284 de 30.04.2018)

 

EXPEDIENT DE TRAMITACIÓ

Listado documentos