Normativa tramitada

Ves enrere Ordre 6/2015, de 23 d'octubre, per la qual s'establixen els models oficials normalitzats, obligatoris en els processos electorals dels òrgans de representació dels treballadors i les treballadoras, així com del personal del sector públic

Ordre 6/2015, de 23 d'octubre, per la qual s'establixen els models oficials normalitzats, obligatoris en els processos electorals dels òrgans de representació dels treballadors i les treballadoras, així com del personal del sector públic

ORDRE 6/2015, de 23 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'establixen els models oficials normalitzats, obligatoris en els processos electorals dels òrgans de representació dels treballadors i les treballadoras en les empreses ubicades a la Comunitat Valenciana, així com del personal del sector públic de la Generalitat i de les diferents administracions i institucions públiques de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 7652, de 06.11.2015).

 

EXPEDIENT DE TRAMITACIÓ

Listado documentos