Normativa tramitada

Ves enrere Decret 193/2015 pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 7/2015, de participació i col·laboració institucional de les organitzacions sindicals i empresarials representatives a la Comunitat Valenciana.

Decret 193/2015 pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 7/2015, de participació i col·laboració institucional de les organitzacions sindicals i empresarials representatives a la Comunitat Valenciana.

Decret 193/2015, de 23 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 7/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de participació i col·laboració institucional de les organitzacions sindicals i empresarials representatives a la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 7645 de 28.10.2015)

 

EXPEDIENT DE TRAMITACIÓ

Listado documentos