Nota de premsa

Economia amplia amb 1.883.376 euros la dotació d'ajudes a la inversió per a pimes industrials i atén així totes les sol·licituds presentades en 2021

13/09/2021

- L'ampliació de la dotació s'ha publicat en el DOGV i permetrà concedir ajudes a 20 empreses més
- La Conselleria destinarà en 2021 més de 42 milions a 628 pimes industrials de sectors estratègics per a millorar-ne la competitivitat i la sostenibilitatLa Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha ampliat en 1.883.376 euros la dotació inicial d'ajudes a la inversió per a pimes industrials en 2021, de manera que s'atenen així totes les sol·licituds d'ajudes presentades i amb l'avaluació tècnica superada.

L'ampliació d'aquesta dotació s'ha publicat en el DOGV i, d'aquesta manera, es completa la resolució de les ajudes del 9 de juliol, en la qual es van concedir 40.186.222,80 euros a 608 empreses.

La secretària autonòmica d'Economia Sostenible, Rebeca Torró, ha explicat que gràcies a aquesta modificació pressupostària la Conselleria podrà concedir ajudes a 20 empreses més que s'havien quedat inicialment sense subvenció per falta de crèdit pressupostari, la qual cosa suposa el 100 % de les sol·licituds presentades.

D'aquesta manera, la Conselleria d'Economia Sostenible destinarà en 2021 més de 42 milions a 628 empreses de les pimes industrials de sectors estratègics de la Comunitat Valenciana, com el calcer, ceràmic, metal·lomecànic, tèxtil, joguet, marbre-pedra natural i àrids, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatges, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, la producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la quarta fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana.

Rebeca Torró ha destacat "la importància d'aquestes ajudes per a millorar la competitivitat i la sostenibilitat de les nostres pimes industrials, ja que se subvencionen tant costos relatius a inversions en actius materials com maquinària i millora d'equipaments, així com actius immaterials, com ara adquisició de patents, llicències, desenvolupaments industrials o coneixements inventariables".

També ha recalcat que "amb aquestes mesures també estem donant suport al manteniment i el creixement de les nostres empreses o, cosa que és el mateix, el manteniment de llocs de treball i la creació d'ocupació".

Despeses subvencionables

Tindran la consideració de despeses subvencionables els costos externs d'adquisició i/o millora de maquinària, aparells, equips i altres actius materials directament vinculats a la producció, a condició que siguen necessaris per a la implantació, la millora o la modernització de les línies de producció, així com els costos externs d'adquisició, disseny a mida, implantació i posada en funcionament d'actius immaterials com ara patents i/o dissenys industrials, llicències de fabricació, programari, aplicacions, desenvolupaments i innovacions industrials que realitzen tercers per a l'empresa beneficiària.

També s'inclouen dins d'aquesta subvenció els costos de contractació externa d'enginyeria industrial necessaris per a l'execució del projecte d'inversió i les despeses de l'auditoria per a l'elaboració de l'informe de revisió de la documentació justificativa de la subvenció.