Nota de premsa

El Consell autoritza la contractació de l'adequació del sistema de climatització en uns quants centres de LABORA a la Comunitat Valenciana

10/09/2021

- Les obres beneficien diversos Espai Labora a Elx, Alacant, Benidorm, Xixona, Manises, València i Torrent
- Es durà a terme una adequació en el sistema de ventilació i climatització per a evitar la propagació de la COVID-19El Ple del Consell ha sigut informat de la contractació del servei d'elaboració de documentació tècnica i direcció d'obra per a l'adequació del sistema de ventilació i climatització per a evitar la propagació de la COVID-19 en els centres d'informació i formació que té.

El contracte per als Espai Labora d'Elx (Mariano Benlliure), Alacant (Isabel la Catòlica), Benidorm i Xixona s'ha fet amb l'empresa ICISER SL per un total de 43.787,48 euros, IVA inclòs.

Per la seua banda, el contracte per als Espai Labora de Manises, València (avinguda del Cid), Torrent 1 i Torrent 2 (SEPE) s'ha fet amb l'empresa INDIGO Ingeniería, SLP, per un total d'11.132,00 euros, IVA inclòs.

Finalment, el contracte per als Espai Labora de Felipe Rinaldi, Arts Gràfiques, avinguda del Port i Luis Oliag (tots a València) s'ha formalitzat amb l'empresa REINVENTATUESPACIO SL per un total de 8.228,00 euros, IVA inclòs.

L'article 120 de la Llei de contractes del sector públic estableix un règim excepcional quan l'Administració haja d'actuar de manera immediata a causa d'esdeveniments catastròfics. En aquestes situacions l'òrgan de contractació pot contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part, i ha de donar compte d'aquests acords al Consell en el termini màxim de trenta dies.

D'altra banda, la disposició addicional segona del Decret llei 1/2020, de 27 de març, del Consell, determina que l'adopció de qualsevol classe de mesura, directa o indirecta, per part dels òrgans de l'Administració del Consell per a fer front a la COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera immediata.

La pandèmia de la COVID-19 exigeix la incorporació de precaucions i mesures de prevenció a implementar en tots els ordres i sectors del país per a la minimització de riscos de contagi del virus, evitar possibles repunts de la malaltia i preservar en tot moment la salut i el benestar del conjunt de la ciutadania.

LABORA, que té a càrrec seu l'impuls i l'execució de la política de la Generalitat en matèria d'intermediació en el mercat de treball i d'orientació laboral, i les polítiques actives d'ocupació i de formació professional, ha d'adaptar-ne les activitats a la realitat reflectida en el Pla per a la transició a una nova normalitat.

Per tot això és indispensable adoptar sense demora mesures immediates i eficaces per a protegir la salut dels usuaris i del personal que exerceix els seus serveis en LABORA, com la millora del sistema de ventilació i climatització dels centres de LABORA esmentats anteriorment.