Nota de premsa

El Consell aprova les obres d'adequació del sistema de climatització del Centre Labora Formació d'Alacant

23/07/2021

- L'import ascendeix a un total de 35.370,72 euros
- Es duran a terme obres per a l'adequació en el sistema de ventilació i climatització per a evitar la propagació de la COVID-19El Ple del Consell, tal com estableix la legislació vigent, ha sigut informat de la contractació de les obres per a l'adequació en el sistema de ventilació i climatització per a evitar la propagació de la COVID-19 del Centre Labora Formació d'Alacant. El contracte s'ha realitzat a l'empresa Anferval Mantenimientos SL per un total de 35.370,72 euros.

L'article 120 de la Llei de contractes del sector públic estableix un règim excepcional quan l'Administració haja d'actuar de manera immediata a causa d'esdeveniments catastròfics. En aquestes situacions l'òrgan de contractació pot contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part, i ha de donar compte d'aquests acords al Consell en el termini màxim de trenta dies.

D'altra banda, la disposició addicional segona del Decret llei 1/2020, de 27 de març, del Consell, determina que l'adopció de qualsevol classe de mesura directa o indirecta per part dels òrgans de l'Administració del Consell per a fer front a la COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera immediata.

La pandèmia per COVID-19 exigeix la incorporació de precaucions i mesures de prevenció a implementar en tots els ordres i sectors del país per a la minimització de riscos de contagi del virus, evitar possibles repunts de la malaltia i preservar en tot moment la salut i el benestar del conjunt de la ciutadania.

LABORA, que té a càrrec seu l'impuls i l'execució de la política de la Generalitat en matèria d'intermediació en el mercat de treball ?i d'orientació laboral i les polítiques actives d'ocupació i de formació professional?, ha d'adaptar les activitats que desenvolupa a la realitat reflectida en el Pla per a la transició a una nova normalitat.

Per tot això és indispensable adoptar sense demora mesures immediates i eficaces per a protegir la salut dels usuaris i del personal que exerceix els seus serveis en LABORA, com la millora del sistema de ventilació i climatització del Centre Labora Formació d'Alacant.