Nota de premsa

Economia concedeix 2.482.000 euros més d'ajudes directes a 8.276 persones treballadores afectades per un ERTO derivat de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

08/06/2021

- Actualment, el total d'aquestes ajudes concedides ascendeix a 3.680.400 euros per a 12.268 persones beneficiàries
- Es poden percebre fins a 300 euros per persona en cas de rebre prestació de desocupació associada a ERTO COVID-19 al gener i febrer de 2021 o fins a 150 euros si es va rebre al gener o febrer de 2021La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha efectuat la tercera concessió parcial d'ajudes directes per valor de 2.482.800 euros a un total de 8.276 persones treballadores afectades per un ERTO derivat de les noves restriccions de mobilitat i activitat davant l'agreujament de la crisi sanitària per la pandèmia per la COVID-19 durant els mesos de gener i febrer.

D'aquestes ajudes, previstes en el Decret 18/2021, de 29 de gener, del Consell, s'han concedit un total de 3.680.400 euros a 12.268 persones beneficiàries.

El decret llei esmentat és el segon decret que va aprovar el Consell dins del Pla Resistir per a la reactivació de l'economia valenciana. En el marc d'aquest decret es van activar dos paquets d'ajudes: un de 17 milions -al qual corresponen les ajudes concedides- dirigit a ajudar a persones treballadores en ERTO conseqüència de la COVID-19 i un altre de 80 milions dirigits a sufragar part de les quotes a la seguretat social.

Procediment i quantia de les ajudes

La Direcció General de Treball i Benestar i Seguretat Laboral, òrgan instructor per a la gestió d'aquestes ajudes, ha acordat aquesta nova concessió parcial després de l'aportació de les dades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) i l'alta dels expedients en l'aplicació corporativa de subvencions de la Generalitat per la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. Cal ressaltar que per a rebre les ajudes no cal fer tràmits i la subvenció es fa directament per transferència bancària a cada persona.

Quantia de les ajudes

La quantia de les ajudes es distribueix de la següent forma:

a) Un màxim de 300 euros per persona beneficiària en el cas que hagen sigut perceptores de prestació per desocupació associada a ERTO COVID-19 en els mesos de gener i febrer del 2021.

b) Un màxim de 150 euros per persona beneficiària en el cas que hagen sigut perceptors de prestació per desocupació associada a ERTO COVID-19 durant el mes de gener o durant el mes de febrer de 2021.

La consulta de les persones beneficiàries es podrà realitzar en la pàgina web de la Generalitat (www.gva.es), en l'apartat corresponent a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (consultar aquí).