noticies

RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2020, de la Direcció General d'Emprenedoria i Cooperativisme, per la qual s'acorda la continuació de determinats procediments de competència del Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana i del Registre Administratiu de Societats Laborals de la Comunitat Valenciana, per considerar-se indispensables per a la protecció de l'interés general i per al funcionament bàsic dels serveis encomanats als citats registres, a l'efecte del que es disposa en la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

Economia sostenible

RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2020, de la Direcció General d'Emprenedoria i Cooperativisme, per la qual s'acorda la continuació de determinats procediments de competència del Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana i del Registre Administratiu de Societats Laborals de la Comunitat Valenciana, per considerar-se indispensables per a la protecció de l'interés general i per al funcionament bàsic dels serveis encomanats als citats registres, a l'efecte del que es disposa en la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.