convocatòries

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Extracte de la Resolució de15 de maig de 2024, per la qual es convoquen les Beques IVACE Exterior 2025 en matèries relacionades amb la internacionalització de les empreses dirigides a persones amb titulació universitària, i es convoca a les entitats de destí col·laboradores en el seu desenvolupament.

Extracte de la Resolució de15 de maig de 2024, per la qual es convoquen les Beques IVACE Exterior 2025 en matèries relacionades amb la internacionalització de les empreses dirigides a persones amb titulació universitària, i es convoca a les entitats de destí col·laboradores en el seu desenvolupament.

Extracte de la Resolució de15 de maig de 2024, de la presidenta de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen les Beques IVACE Exterior 2025 en matèries relacionades amb la internacionalització de les empreses dirigides a persones amb titulació universitària, i es convoca a les entitats de destí col·laboradores en el seu desenvolupament.

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Resolució de 15 de maig de 2024, per la qual es convoquen les Beques IVACE Exterior 2025, en matèries relacionades amb la internacionalització de les empreses, dirigides a persones amb titulació universitària, i es convoca a les empreses i entitats de destinació col·laboradores en el seu desenvolupament.

Resolució de 15 de maig de 2024, per la qual es convoquen les Beques IVACE Exterior 2025, en matèries relacionades amb la internacionalització de les empreses, dirigides a persones amb titulació universitària, i es convoca a les empreses i entitats de destinació col·laboradores en el seu desenvolupament.

Resolució de 15 de maig de 2024, de la presidenta de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen les Beques IVACE Exterior 2025, en matèries relacionades amb la internacionalització de les empreses, dirigides a persones amb titulació universitària, i es convoca a les empreses i entitats de destinació col·laboradores en el seu desenvolupament.

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Correcció d’errades de la Resolució de 9 maig de 2024, per la qual es convoquen ajudes en matèria d’enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d’Innovació per a la millora del model productiu per als exercicis 2024 a 2026, corresponents al Programa de valorització i transferència de resultats d’investigació a les empreses.

Correcció d’errades de la Resolució de 9 maig de 2024, per la qual es convoquen ajudes en matèria d’enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d’Innovació per a la millora del model productiu per als exercicis 2024 a 2026, corresponents al Programa de valorització i transferència de resultats d’investigació a les empreses.

Correcció d’errades de la Resolució de 9 maig de 2024, de la Vicepresidència Executiva de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) (IVACE+i Innovació), per la qual es convoquen ajudes en matèria d’enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d’Innovació per a la millora del model productiu per als exercicis 2024 a 2026, corresponents al Programa de valorització i transferència de resultats d’investigació a les empreses.

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Extracte de la Resolució de 9 de maig de 2024, per la qual es convoquen ajudes en matèria d’enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d’Innovació per a la millora del model productiu per als exercicis 2024 a 2026, corresponents al Programa de projectes estratègics en cooperació.

Extracte de la Resolució de 9 de maig de 2024, per la qual es convoquen ajudes en matèria d’enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d’Innovació per a la millora del model productiu per als exercicis 2024 a 2026, corresponents al Programa de projectes estratègics en cooperació.

Extracte de la Resolució de 9 de maig de 2024, de la Vicepresidència Executiva de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) (IVACE+i Innovació), per la qual es convoquen ajudes en matèria d’enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d’Innovació per a la millora del model productiu per als exercicis 2024 a 2026, corresponents al Programa de projectes estratègics en cooperació.

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Extracte de la Resolució de 9 de maig de 2024, per la qual es convoquen ajudes en matèria d’enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d’Innovació per a la millora del model productiu per als exercicis 2024 a 2026, corresponents al Programa d’accions complementàries d’impuls i enfortiment de la innovació.

Extracte de la Resolució de 9 de maig de 2024, per la qual es convoquen ajudes en matèria d’enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d’Innovació per a la millora del model productiu per als exercicis 2024 a 2026, corresponents al Programa d’accions complementàries d’impuls i enfortiment de la innovació.

Extracte de la Resolució de 9 de maig de 2024, de la Vicepresidència Executiva de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) (IVACE+i Innovació), per la qual es convoquen ajudes en matèria d’enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d’Innovació per a la millora del model productiu per als exercicis 2024 a 2026, corresponents al Programa d’accions complementàries d’impuls i enfortiment de la innovació.