convocatòries

Treball

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2022, de concessió de les subvencions convocades per la Resolució de 2 de març de 2022, per la qual es convoquen subvencions en matèria de col·laboració institucional, a través d'accions sectorials i intersectorials, mitjançant programes o actuacions en matèria de prevenció de riscos laborals a la CV per a l'exercici 2022.

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2022, de concessió de les subvencions convocades per la Resolució de 2 de març de 2022, per la qual es convoquen subvencions en matèria de col·laboració institucional, a través d'accions sectorials i intersectorials, mitjançant programes o actuacions en matèria de prevenció de riscos laborals a la CV per a l'exercici 2022.

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2022, de la directora general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, de concessió de les subvencions convocades per la Resolució de 2 de març de 2022, de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es convoquen subvencions en matèria de col·laboració institucional, a través d'accions sectorials i intersectorials, mitjançant programes o actuacions en matèria de prevenció de riscos laborals a la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2022.

Indústria i I+D+i

RESOLUCIÓ d'1 d'agost de 2022, per la qual es resol la convocatòria per a l'exercici 2022, d'ajudes per als plans integrals que impulsen la competitivitat industrial sostenible, desenvolupats per associacions empresarials vinculades a diversos sectors de la CV dins de la cinquena fase de implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana.

RESOLUCIÓ d'1 d'agost de 2022, per la qual es resol la convocatòria per a l'exercici 2022, d'ajudes per als plans integrals que impulsen la competitivitat industrial sostenible, desenvolupats per associacions empresarials vinculades a diversos sectors de la CV dins de la cinquena fase de implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana.

RESOLUCIÓ d'1 d'agost de 2022, de la directora general d'Indústria, Energia i Mines, per la qual es resol la convocatòria per a l'exercici 2022, d'ajudes per als plans integrals que impulsen la competitivitat industrial sostenible, desenvolupats per associacions empresarials vinculades als sectors següents de la Comunitat Valenciana: agroalimentari, automoció, biotecnologia, ceràmica, vidre i materials de construcció no metàl·lics, cuir i calçat, energia, envasos i embalatges, paper i arts gràfiques, sector espacial i aeronàutic, joguet i productes infantils, fusta, moble i il·luminació, marbre, pedra natural i àrids, metall-mecànic, plàstic, producció audiovisual, de videojocs i animació, indústria química, tèxtil i valorització de materials, dins de la cinquena fase de implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana.

Indústria i I+D+i

RESOLUCIÓ d'1 d'agost de 2022, de concessió de les ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat industrial mitjançant accions desenvolupades per associacions empresarials d'àmbit multisectorial i comarcal, així com el programa d'ajudes per a donar suport a actuacions que milloren la competitivitat de les àrees industrials de la CV, desenvolupades per entitats gestores.

RESOLUCIÓ d'1 d'agost de 2022, de concessió de les ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat industrial mitjançant accions desenvolupades per associacions empresarials d'àmbit multisectorial i comarcal, així com el programa d'ajudes per a donar suport a actuacions que milloren la competitivitat de les àrees industrials de la CV, desenvolupades per entitats gestores.

RESOLUCIÓ d'1 d'agost de 2022, de la directora general d'Indústria, Energia i Mines, de concessió de les ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat industrial mitjançant accions desenvolupades per associacions empresarials d'àmbit multisectorial i comarcal, així com el programa d'ajudes per a donar suport a actuacions que milloren la competitivitat de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana, desenvolupades per entitats gestores.

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 de juliol de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions destinades al finançament de plans de formació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, dirigits a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva per a l'exercici 2022.

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 de juliol de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions destinades al finançament de plans de formació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, dirigits a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva per a l'exercici 2022.

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 de juliol de 2022, de la Direcció General de LABORA-Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions destinades al finançament de plans de formació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, dirigits a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva per a l'exercici 2022.

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2022, per la qual s'aprova la segona convocatòria per a la concessió de subvencions públiques amb càrrec a l'exercici pressupostari 2022, per a l'execució del Programa de formació en capacitats digitals per a persones desocupades en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2022, per la qual s'aprova la segona convocatòria per a la concessió de subvencions públiques amb càrrec a l'exercici pressupostari 2022, per a l'execució del Programa de formació en capacitats digitals per a persones desocupades en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la segona convocatòria per a la concessió de subvencions públiques amb càrrec a l'exercici pressupostari 2022, per a l'execució del Programa de formació en capacitats digitals per a persones desocupades per a impulsar l'emprenedoria i el desenvolupament rural i reduir la bretxa de gènere, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència.