convocatòries

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Resolució d'1 d'agost de 2023, de la Direcció General d'Indústria, per la qual es resol la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2023, dins de la sisena fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana, d'ajudes per a millorar la competitivitat i la sostenibilitat de les pimes industrials de la Comunitat Valenciana de diversos sectors.

Resolució d'1 d'agost de 2023, de la Direcció General d'Indústria, per la qual es resol la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2023, dins de la sisena fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana, d'ajudes per a millorar la competitivitat i la sostenibilitat de les pimes industrials de la Comunitat Valenciana de diversos sectors.

Resolució d'1 d'agost de 2023, de la Direcció General d'Indústria, per la qual es resol la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2023, dins de la sisena fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana, d'ajudes per a millorar la competitivitat i la sostenibilitat de les pimes industrials de la Comunitat Valenciana de diversos sectors.

Comerç

Resolució de 13 de juliol de 2023, de concessió de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania. Títol II, capítol II, article 20.1, exp. CMFAST.

Resolució de 13 de juliol de 2023, de concessió de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania. Títol II, capítol II, article 20.1, exp. CMFAST.

Resolució de 13 de juliol de 2023, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, de concessió de les ajudes convocades per Resolució de 28 de desembre de 2022, de la directora general de Comerç, Artesania i Consum, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada per a l'exercici 2023 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania, a l'empara de l'Ordre 22/2018, de 22 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, modificada per l'Ordre 5/2022, d'1 de juny de 2022, amb correcció d'errors d'aquesta de 31 de maig de 2023, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania. Títol II, capítol II, article 20.1, exp. CMFAST.

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Resolució de 19 de juliol de 2023 per la qual es declara inhàbil el mes d'agost de 2023, a l'efecte del còmput del termini previst en aquesta resolució.

Resolució de 19 de juliol de 2023 per la qual es declara inhàbil el mes d'agost de 2023, a l'efecte del còmput del termini previst en aquesta resolució.

Resolució de 19 de juliol de 2023 del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es declara inhàbil el mes d'agost de 2023, a l'efecte del còmput del termini previst en aquesta resolució, corresponent al procediment de concessió de subvencions previst en la Resolució de 13 de juliol de 2023, del director general de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions formatives de digitalització, economia verda i oficis i professions dels sectors productius dirigides prioritàriament a persones desocupades amb càrrec a l'exercici pressupostari 2023, en aplicació de l'Ordre EFP/942/2022.

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Resolució d'11 de juliol de 2023, per la qual es convoquen ajudes en matèria d'energies renovables, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2023, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional

Resolució d'11 de juliol de 2023, per la qual es convoquen ajudes en matèria d'energies renovables, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2023, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional

Resolució d'11 de juliol de 2023, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes en matèria d'energies renovables, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2023, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Extracte de la Resolució d'11 de juliol de 2023, per la qual es convoquen ajudes en matèria d'energies renovables, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2023, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

Extracte de la Resolució d'11 de juliol de 2023, per la qual es convoquen ajudes en matèria d'energies renovables, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2023, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

Extracte de la Resolució d'11 de juliol de 2023, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes en matèria d'energies renovables, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2023, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional.