Ajudes covid-19

« Ves enrere

AJUDES URGENTS A LES PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES BENEFICIÀRIES DE LES PRESTACIONS EXTRAORDINÀRIES COVID-19 DE LA SEGURETAT SOCIAL, EN ELS MESOS DE GENER I/O FEBRER DE 2021 (TRACOV2021).

AJUDES URGENTS A LES PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES BENEFICIÀRIES DE LES PRESTACIONS EXTRAORDINÀRIES COVID-19 DE LA SEGURETAT SOCIAL, EN ELS MESOS DE GENER I/O FEBRER DE 2021 (TRACOV2021).

TERMINI DE PRESENTACIÓ

DEL 15 AL 28 DE FEBRER DE 2021

LLEGIU ATENTAMENT LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ DE SUPORT

PAS 1) RESERVAR CITA PER A PRESENTAR LA SOL·LICITUD (A partir de les 9 h del dia 15 de febrer de 2021)

  • Únicament ha d'introduir-se la informació d'identificació de la persona sol·licitant (no del seu representant), una adreça electrònica i telèfon de contacte. 
  • En aquest pas no és necessari disposar de signatura electrònica.
  • El sistema facilita una data i franja horària per a realitzar el PAS 2, és a dir, el tràmit telemàtic de presentació de la sol·licitud.

PAS 2) PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD (En la data i franja horària assignades com a resultat del PAS 1)

  • Per a aquest tràmit és necessari disposar de certificat electrònic propi  o o mitjançant representant degudament inscrit en el Registre de Representants.
  • Haureu d'emplenar un formulari web i annexar la documentació que se li requerisca en el seu cas.
  • Tant el formulari web com els models en pdf hauran d'estar signats electrònicament pel sol·licitant o el seu representant, degudament inscrit en el Registre de Representants.

 

      

 

NORMATIVA

INFORMACIÓ COMPLETA SOBRE EL TRÀMIT EN LA GUIA PROP