Web Content Display

Incentius i ajudes

 

 

CONVOCATÒRIES 2021

 

PRESENTACIÓ AJUDES PIMES I ASSOCIACIONS EMPRESARIALS INDUSTRIALS

 

I. AJUDES PER A PIMES INDUSTRIALS 

 

 • RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2021, per la qual s'incrementa en una quantia addicional i s'acorda la redistribució definitiva per sectors dels crèdits assignats estimativament en la convocatòria [PDF]

 

 

APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

 

 

II. AJUDES PER A ASSOCIACIONS EMPRESARIALS INDUSTRIALS 

 

 

APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

 

 

III. AJUDES PER A ASSOCIACIONS EMPRESARIALS D'ÀMBIT MULTISECTORIAL I COMARCAL I ENTITATS GESTORES D'ÀREES INDUSTRIALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

 

APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

 

 

IV. AJUDES PER A L'ACCELERACIÓ TECNOLÒGICA DE LES PIMES INDUSTRIALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

 • RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2021 per la qual s'efectúa la convocatòria, per a l'exercici 2021, d'ajudes per a l'acceleració tecnològica de les pimes industrials de la Comunitat Valenciana. [PDF]

 

APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ

 

 

CONVENIS I RESOLUCIONS CONCESSIÓ DIRECTA AJUDES 2021

 

I. RESOLUCIONS CONCESSIÓ DIRECTA

 

 • RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2021, per la qual es regula i es concedeix una subvenció directa a la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (AVECAL), per a desenvolupar en l'exercici 2021 accions singulars en el marc del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana (PEIV).
 • RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2021, per la qual es regula i es concedeix una subvenció directa a la Federación Empresarial de Agroalimentación de la Comunitat Valenciana (FEDACOVA), per a desenvolupar en l'exercici 2021 accions singulars en el marc del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana (PEIV).
 • RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2021, per la qual es regula i es concedeix una subvenció directa al Clúster de Envase y Embalaje de la Comunitat Valenciana (CENE-CV), per a desenvolupar en l'exercici 2021 accions singulars en el marc de la Pla Estratègic de la Indústria Valenciana (PEIV).
 • RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2021, per la qual es regula i es concedeix una subvenció directa al Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de la Comunitat Valenciana (COIICV), per al desenvolupament en l'exercici 2021 d'actuacions del Pla d'Acció de Promoció de la Seguretat Industrial.
 • RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2021, per la qual es regula i es concedeix una subvenció directa a l'Asociación Valenciana de Entidades de Inspección (ASEIVAL), per al desenvolupament en l'exercici 2021 d'actuacions del Pla d'Acció de Promoció de la Seguretat Industrial.
 • RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2021, per la qual es regula i es concedeix una subvenció directa a la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL), per al desenvolupament en l'exercici 2021 d'actuacions del Pla d'Acció de Promoció de la Seguretat Industrial.
 • RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2021, per la qual es regula i es concedeix una subvenció directa a la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante (FEMPA), per al desenvolupament en l'exercici 2021 d'actuacions del Pla d'Acció de Promoció de la Seguretat Industrial.
 • RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2021, per la qual es regula i es concedeix una subvenció directa al Consell de Col·legis Oficials de Graduats en l'Enginyeria de la Branca Industrial i Enginyers Tècnics Industrials de la Comunitat Valenciana (COGITICOVA), per al desenvolupament en l'exercici 2021 d'actuacions del Pla d'Acció de Promoció de la Seguretat Industrial.
 • RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2021, per la qual es regula i es concedeix una subvenció directa a la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL), per a desenvolupar en l'exercici 2021 accions singulars en el marc del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana (PEIV).
 • RESOLUCIÓ de 31 d'agost de 2021, per la qual es regula i es concedeix una subvenció directa a FORD ESPAÑA, S.L, per a la transformació modernitzadora de la nostra estructura productiva: Suport a FORD ESPAÑA nova línia de producció i infraestructures per a motors i vehicles electrificats. Exercici 2021.
 • RESOLUCIÓ de 30 d'agost de 2021, per la qual es regula i concedeix una subvenció directa a FORD ESPAÑA, S.L, per a donar suport a l'activitat productiva davant els greus perjudicis econòmics patits durant la pandèmia COVID-19.
 • RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2021, per la qual es regula i concedeix una subvenció directa a POWER ELECTRONICS ESPAÑA, S.L, per a l'impuls de projectes industrials estratègics: emmagatzematge energètic.

 

II. CONVENIS

 

 • CONVENI entre la Generalitat, a través de la Conselleria d´Economía Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i la Fundació per al Desenvolupament i la Innovació de la Comunitat Valenciana, per al desenvolupament de l'actuació en matèria d'industria suport per a la 16a. Fase d'inversions en modernització d'infraestructures i instal·lacions industrials i dotació de serveis en l'àrea industrial d'Almussafes i zones limítrofes. Exercici 2021.
 • CONVENI entre la Generalitat, a través de la Conselleria d´Economía Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i Ford España, S.L, per al suport d`inversions productives sostenibles i de proyectes de desenvolupament experimental i innovació en el sector de l`automoció durante l`exercici 2021.

 

 

 

Convocatorias 2020

 

AYUDAS PARA PYMES INDUSTRIALES 

 

 

AYUDAS PARA ASOCIACIONES INDUSTRIALES SECTORIALES

 

 

AYUDAS PARA ASOCIACIONES INDUSTRIALES DE ÁMBITO MULTISECTORIAL Y COMARCAL Y PARA ENTIDADES GESTORAS DE ÁREAS INDUSTRIALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

 

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2020, de la directora general de Industria, Energía y Minas por la que se resuelve la concesión de las solicitudes de subvención correspondientes a la convocatoria de 4 de mayo de 2020. [PDF]

Convocatorias anteriores

CONVOCATORIAS 2019

AYUDAS ASOCIACIONES MULTISECTORIALES Y COMARCALES

 

AYUDAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES

 

 

CONVENIOS