Novetats

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2021, per la qual s'efectua la convocatoria, per a l'exercici 2021, d'ajudes per a plans d'industrialització desenvolupats per associacions empresarials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metal·lomecànic, tèxtil, joguet, marbre- pedra natural i àrids, fusta - moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus, energia, i els sectors emergents de la biotecnologia, la producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la quarta fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana 2018-2023.

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2021, per la qual s'efectua la convocatoria, per a l'exercici 2021, d'ajudes per a plans d'industrialització desenvolupats per associacions empresarials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metal·lomecànic, tèxtil, joguet, marbre- pedra natural i àrids, fusta - moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus, energia, i els sectors emergents de la biotecnologia, la producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la quarta fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana 2018-2023.