Novetats

Extracte de la Resolució de 30 de desembre de 2020, per la qual es convoca per a l'exercici 2021 el Programa de foment de la conversió a indefinit de contractes temporals de determinats col·lectius vulnerables en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.