Nota de premsa

El Consell autoritza la compra de 412 mampares de metacrilat destinades a diverses dependències de LABORA

19/02/2021

- Aquest subministrament s'emmarca en el conjunt de mesures que s'han adoptat per a fer front a la COVID-19


El Ple del Consell ha aprovat, a proposta de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, la contractació d'emergència del subministrament de mampares de metacrilat per a diversos espais, centres i dependències de LABORA.

El preu del subministrament és de 33.838,13 euros i es destinarà concretament a l'adquisició del subministrament de 412 mampares de metacrilat (tipus I, II i III) contra la COVID-19 (174 unitats tipus I, 46 unitats tipus II i 192 unitats tipus III).

Aquest subministrament s'emmarca en el conjunt de mesures adoptades per a fer front a la COVID-19, tal com s'exposen en els plans de contingència i continuïtat en el treball de LABORA. En aquests plans s'inclou l'increment del nombre de mampares per a instal·lar-les en unes quantes dependències de l'organisme.

L'article 120 de la Llei de contractes del sector públic estableix un règim excepcional quan l'Administració haja d'actuar de manera immediata a causa d'esdeveniments catastròfics.

En aquestes situacions, l'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, podrà ordenar l'execució del que és necessari per a remeiar l'esdeveniment produït o satisfer la necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part, i donarà compte d'aquests acords al Consell en el termini màxim de trenta dies.