convocatòries

RESOLUCIÓ de 8 d'abril de 2021, per la qual es convoquen subvencions destinades als sindicats i a les organitzacions sindicals, en proporció a la seua representativitat, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2021.

Treball

RESOLUCIÓ de 8 d'abril de 2021, per la qual es convoquen subvencions destinades als sindicats i a les organitzacions sindicals, en proporció a la seua representativitat, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2021.

RESOLUCIÓ de 9 d'abril de 2021, per la qual es modifica la Resolució de 27 de desembre de 2019, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades i la formació amb compromís de contractació amb càrrec a l'exercici pressupostari 2020, en aplicació de l'Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral, en relació amb l'oferta formativa de les administracions competents i el seu finançament, i s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament.

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

RESOLUCIÓ de 9 d'abril de 2021, per la qual es modifica la Resolució de 27 de desembre de 2019, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades i la formació amb compromís de contractació amb càrrec a l'exercici pressupostari 2020, en aplicació de l'Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral, en relació amb l'oferta formativa de les administracions competents i el seu finançament, i s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament.

RESOLUCIÓ de 30 de març de 2021, per la qual s'amplia el pressupost de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de vehicles d'energies alternatives, dins del programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2020 (Programa MOVES II-Vehicles Comunitat Valenciana).

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

RESOLUCIÓ de 30 de març de 2021, per la qual s'amplia el pressupost de la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició de vehicles d'energies alternatives, dins del programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2020 (Programa MOVES II-Vehicles Comunitat Valenciana).

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2021, per la qual es resol la concessió de les subvencions establides en la Resolució d'1 de desembre de 2020, de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada de les ajudes destinades a afavorir el manteniment i la consolidació de l'ocupació autònoma, dins del Programa de foment del treball autònom a la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2021.

Treball

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2021, per la qual es resol la concessió de les subvencions establides en la Resolució d'1 de desembre de 2020, de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada de les ajudes destinades a afavorir el manteniment i la consolidació de l'ocupació autònoma, dins del Programa de foment del treball autònom a la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2021.

RESOLUCIÓ de 25 de març de 2021, per la qual es redistribueix el crèdit màxim que ha de finançar les ajudes convocades mitjançant la Resolució de 15 de desembre de 2020, per la qual s'aprova la convocatòria de la segona etapa de les subvencions per al desenvolupament del programa mixt d'ocupació-formació escoles d'ocupació «Et Formem», per a l'exercici pressupostari 2021, en aplicació de l'Ordre 14/2017, de 17 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquestes.

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

RESOLUCIÓ de 25 de març de 2021, per la qual es redistribueix el crèdit màxim que ha de finançar les ajudes convocades mitjançant la Resolució de 15 de desembre de 2020, per la qual s'aprova la convocatòria de la segona etapa de les subvencions per al desenvolupament del programa mixt d'ocupació-formació escoles d'ocupació «Et Formem», per a l'exercici pressupostari 2021, en aplicació de l'Ordre 14/2017, de 17 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquestes.

Mostrant 1 - 5 de 877 resultats
Articles per pàgina 5
de 176