Visualització de contingut web

El Conseller

Organismes

portals

S'ha produït un error en processar la plantilla.
Unable to find resource '10155#10193#679153'
1<div class="banners">
 
2  #set($botones = $!Boton.getSiblings())
 
3	#set($horizontal = "BannerHorizontal")
 
4	#set($vertical = "BannerVertical")
 
5
 
6	#if($!Visualizacion.getData() == $vertical)
 
7		#set($class_orientacion = "banner_vertical")
 
8	#elseif ($!Visualizacion.getData() == $horizontal)
 
9		#set($class_orientacion = "banner_horizontal")
 
10	#else
 
11		#set($class_orientacion = "banner")
 
12	#end
 
13	#if($validator.isNotNull($botones) && $botones.size()>0)
 
14		<ul>
 
15			#foreach ($boton in $botones)
 
16				<li class="$class_orientacion">
 
17					#if($validator.isNotNull($!boton.URL.getData) || ($!boton.URL.getData()!=""))
 
18						#if($validator.isNotNull($!boton.Apertura.getData()))
 
19							#set($target = $!boton.Apertura.getData())
 
20						#else
 
21							#set($target = "_self")
 
22						#end
 
23						#if ($target == "_blank")
 
24							#set($titleEnlace = "Abre una ventana nueva")
 
25						#else
 
26							#set($titleEnlace = "")
 
27						#end
 
28					
 
29						<a href="$!boton.URL.getData()" target="$target" title="$titleEnlace">
 
30							#if($validator.isNotNull($!boton.Imagen.getData) || ($!boton.Imagen.getData()!=""))
 
31								<img src="$!boton.Imagen.getData()" alt="$!boton.getData()" title="$!boton.getData()"/>
 
32              #else
 
33                <div class="destacado">$!boton.getData()</div>
 
34							#end
 
35						</a>
 
36					#else
 
37						#if($validator.isNotNull($!boton.Imagen.getData) || ($!boton.Imagen.getData()!=""))
 
38								<img src="$!boton.Imagen.getData()" alt="$!boton.getData()"/>
 
39						#else
 
40                <div class="destacado">$!boton.getData()</div>
 
41  					#end
 
42					#end
 
43				</li>
 
44			#end
 
45		</ul>
 
46		<div class="clearfix"></div>
 
47	#end
 
48</div> 

Actualitat

Novetats

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2021, per la qual es deleguen atribucions en determinats òrgans i unitats administratives de la conselleria.

RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2021, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es deleguen atribucions en determinats òrgans i unitats...

Economia sostenible

Panel de Cojuntura, nº 39

Abril

Economia sostenible

Estudis econòmics. Núm. 11. Efectes de la pandèmia de la COVID-19 sobre la indústria valenciana

Disponible en la secció  Estudis Econòmics : Estudis econòmics. Núm. 12. Efectes de la pandèmia de la COVID-19 sobre la indústria...

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2021, por la cual se reconocen los mejores trabajos fin de Máster en Prevención de Riesgos Laborales de la Comunitat Valenciana, denominados Premios al Conocimiento en Prevención de Riesgos Laborales, presentados...

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2021, del presidente del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT), por la cual se reconocen los mejores trabajos fin de Máster en Prevención de...

Treball

RESOLUCIÓ de 8 d'abril de 2021, per la qual es convoquen subvencions destinades als sindicats i a les organitzacions sindicals, en proporció a la seua representativitat, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2021.

RESOLUCIÓ de 8 d'abril de 2021, de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es convoquen subvencions destinades als sindicats i a les organitzacions sindicals,...

Mostrant 1 - 5 de 1.077 resultats
Articles per pàgina 5
de 216

Editor de continguts

T'interessa

Multimèdia

Enllaços